Dank voor uw (kerst)donaties

We hebben van zovelen een prachtig bedrag op onze HUG-rekening gekregen! Wat een mooie kerstgedachte is dat!
Graag willen wij u nogmaals heel hartelijk bedanken.
We kunnen met dit geld zovele arme Ugandese medemensen van hun vaak jarenlange kiespijn afhelpen.
In februari a.s. reist er een tandheelkundig team af naar het kindertehuis Noah's Ark, waar alle kinderen van het tehuis, maar ook alle kinderen die bij Noah's Ark op school gaan worden gecontroleerd op gaatjes en zo nodig een behandeling zullen ondergaan. In oktober a.s. zal het volgende tandheelkundige team afreizen naar Noah's Ark en zal er tevens een groot tandheelkundig team in de sloppenwijk Polota duizend patiënten helpen en zo'n 5000 kinderen krijgen hun vaak 1e tandenborstel en tandpasta en daaraan gekoppeld klassikaal een poetsinstruktie.
We delen in onze verslaglegging graag de blijdschap van deze patiënten met u!

Nogmaals HEEL VEEL DANK! We wensen u een goed 2018!

 

Uganda, een land in Oost Afrika, dat door armoede, aids en hongersnood wordt geteisterd. Wij geloven heilig in de kracht van hulp, hoe kleinschalig ook! Gezondheid en onderwijs zijn de basis waarop een land als Uganda leert zichzelf te voeden, een plaats te geven in de maatschappij en tevens een sleutel biedt tot de oplossing van zoveel andere problemen waarmee individuen en de samenleving te kampen hebben.

Ieder individueel kind heeft recht op een moeder, die hen liefde geeft, een vader die voor hen zorgt en onderwijs om 'uit de gevangenis van beperkingen' te breken, daardoor vorm te geven aan hun eigen leven en grenzen op te zoeken.

Andersom inspireren de mensen uit Uganda ons: hun kleurrijke cultuur en de zorg voor hun naasten, in de meest brede zin van het woord. Het is geweldig te zien wat mensen kunnen bereiken in hun enorme armoede en gebrek (hoezeer dit ook aangrijpt!).

1hug handsWij realiseren ons dat de kinderen de hulpbronnen zijn, die nodig zijn om de problemen van hun land op te lossen. Dat ze niet de kosten zijn, maar de investeringen en dat ze niet alleen burgers zijn van Uganda, maar van deze wereld.

Kortom: laten we de handen ineen slaan!
Kijkt u eens naar onze 5 projecten!

> HUG-song en tekst (muziek en tekst Vincent Iga Muwanga).
> Foto's van het feest 10-jarig bestaan.

anbivoorpaginaAanvankelijk kijken donkere, verbaasde oogjes je aan. Als dan ineens die prachtige lach op hun snoetjes verschijnt, dan gaat er een wereld tussen hen en mij open. Je kan dan niet anders dan je tot het uiterste inzetten om steun te bieden aan deze kinderen. Kinderen die geen toekomst hebben, al generaties lang!

Module BgMax heeft geen inhoud
Naar boven