Kaart Kakira

Polota is een sloppenwijk nabij het megaconcern Kakira Sugar Works. Daar waar men hoopt een graantje mee te kunnen pikken, ontstaan sloppenwijken.
In deze sloppenwijk Polota in Kakira steunt Stichting Help UGanda een aantal projecten. Hieronder een kleine opsomming.

KAKIRA HEALTH CENTRE

Het kleine gebouw op de heuvel van de sloppenwijk Polota heet het Kakira Health Centre, maar van materialen, instrumenten en geneesmiddelen is zij nagenoeg gespeend. In het linker gedeelte staan wat oude bedden en de fiets van de dokter gestald. In het rechter gedeelte worden de patiënten met malaria opgenomen en indien nodig van daaruit doorvervoerd naar het ziekenhuis in Jinja, waar de patiënt met meer deskundigheid behandeld wordt.

Indien er in dit medisch centrum een infuus wordt ingebracht is dat nagenoeg altijd met verontreinigde infuusnaalden en de tralies voor de ramen dienen als infuuspaal. Naast de patiënt slaapt diens familie op een matje op de grond. Dit familielid verzorgt het eten en drinken en hij waarschuwt zonodig de verpleegkundige. 's Nachts is er niemand van de medische staf aanwezig in het centrum, dus de familie is onontbeerlijk!
Ons volgende doel is daarom om de ziekenzalen van nieuwe middelen te voorzien. Infuuspalen, dekens, lakens en bedgordijnen zijn erg hard nodig...

Een bezorgde moeder met een doodziek kindje in het Medisch Centrum.

In het midden van het gebouw is er een piepklein halletje waar een soort EHBO-post is, die louter bestaat uit een onderzoektafel met een vies gordijn, maar ook hier ontbreekt het aan alle benodigde materialen, geneesmiddelen en instrumenten.

Stichting HUG heeft een nieuwe vleugel gebouwd en de Verloskamer ingericht.

Medisch Centrum Polota, waar de familie de patiënt verzorgt en van eten voorziet.

TANDHEELKUNDIGE HULP

Nabij het Kakira Health Centre krijgen de kinderen uit de sloppenwijk de jaarlijkse tandheelkundige behandeling door het Tandheelkundig HUG-team (minimaal vier Nederlandse tandartsen, twee tandarts-assistenten en twee Ugandese tandartsen). In één week tijd behandelen zij zo'n 1.000 patiënten en verzorgen daarnaast de nodige voorlichting in de vorm van poetsinstructies en het uitdelen van tandenborstels en tandpasta (zie ook Tandheelkundig team).

 

 

 

MOEDER-KIND-KLINIEK

Enige tijd geleden hebben wij de nieuwe Moeder-Kind-kliniek ingericht. De Moeder-Kind-kliniek behoeft nog veel verbetering. Zo worden in een piepklein kamertje in een tochtige ruimte de baby´s geboren. De moeder verkeert vaak onder bar slechte omstandigheden: aids, soa's of andere aandoeningen. Met geïnfecteerd water wordt het kleine kindje gewassen, waarna het bij gebrek aan kleertjes louter in een vieze lap wordt gewikkeld. Door deze slechte omstandigheden is het niet verwonderlijk dat 1/3 van de baby´s nog in het kraambed overlijdt, evenals de moeder, als er sprake is van groot bloedverlies of niet ingrijpen bij te lange barensnood.

De nieuwe moeder-kind-kliniek.De verloskunde-polikliniek.

De Moeder-Kind-kliniekt had een groot gat in het dak. Onze Ambassadeur Patrick Mbabazi en zijn vrouw Denise hebben er haast achter gezet en weldra was het dak op kosten van Stichting Help UGanda (HUG) gerepareerd. Nu kunnen de kwetsbare pas geboren baby´s en net bevallen moeders weer zonder nat of koud te worden, de eerste nacht na de bevalling in de kliniek doorbrengen.
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Daarnaast zullen we gezamenlijk de handen uit de mouwen steken het centrum van een poetsbeurt te voorzien. We proberen daarbij de vroedvrouw en verpleegkundigen te betrekken, opdat het belangrijke punt hygiëne ook hoog in hun vaandel zal komen te staan. Er sterven jaarlijks nog zoveel moeders en baby's tijdens de geboorte, mede door gebrek aan hygiëne.

DRIE SCHOLEN:

  • ST. STEPHEN PRIMARY SCHOOL
  • ST. THERESA PRIMARY SCHOOL
  • HET ARME GOLFPLATENSCHOOLTJE DAT NOG GEEN NAAM HEEFT

St. Stephen Primary School

R e n o v a t i e   2 0 1 0
De slechte vloeren van de klaslokalen en veranda's van de St. Stephen Primary School zijn gerenoveerd. Op bijgaande foto's ziet u dat er hard gewerkt is. Net voordat de kinderen na de grote zomervakantie weer naar school kwamen, is de klus geklaard. De harde werkers hebben inmiddels ook de klaslokalen geverfd.

Hieronder enkele foto's van het vele verfwerk met als verrassing: een bord op de school, dat de Stichting HUG dit gedoneerd heeft.

Ook een brief van het schoolhoofd van de St. Stephen Primary School waarin de waardering wordt uitgesproken over de resultaten van het verfwerk.

Klik op de brief om deze te openen.

Golfplatenschooltje (dat nog geen naam heeft)

We zijn in onderhandeling met het schoolhoofd om ook de kinderen van dit arme schooltje van een deugdelijk gebouw te voorzien. Het schoollokaal is óf te warm óf te nat omdat het niet waterdicht is.
We zullen u hierover op de hoogte houden.

HET DRINKWATERPROJECT

Voor de bewoners van Polota willen we een schone drinkwatervoorziening realiseren. Zij drinken nu het vervuilde drinkwater dat wordt opgepompt uit het Victoriameer.

Vervuild drinkwater...

Deel dit:

FacebookTwitterLinkedin

Reageer via Facebook:

Go to top