carolyn adams foto

Bergschenhoek 14 november 2018 – In het dagelijks leven is Carolyn Adams als tandartsassistente werkzaam bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Rijnmond. Toen een collega een keer een kijkje kwam nemen in de praktijk en vertelde over zijn reis die hij vorig jaar als vrijwilliger van de Stichting Help Uganda (HUG) maakte wekte dat haar interesse. Ze realiseerde zich dat de stichting naadloos aansluit bij het werk dat zij en haar collega’s dagelijks doen. Carolyn meldde zich als vrijwilliger en vertrok – gesponsord door collega’s – samen met anderen richting Uganda om daar handheelkundige hulp te bieden.

De stichting biedt hoofdzakelijk hulp aan de noodlijdende mens in de vorm van tandheelkundige hulp. Twee keer per jaar organiseert de stichting tandheelkundige hulp bij het kindertehuis Noah’s Ark en een keer per jaar in de sloppenwijken. Nederlandse tandartsen en tandartsassistenten gaan op eigen kosten naar Uganda om samen met de Ugandese tandartsen deze hulp te verlenen. HUG zorgt voor de werving van tandartsen en de organisatie ter plaatse.
Poetsinstructie

Nog onder de indruk van haar reis vertelt Carolyn: “In de eerste week gaven we poetsinstructies voor bijna 5000 kinderen op verschillende scholen in de sloppenwijken van Polota. Elk kind kreeg een tandenborstel en tandpasta, waarna we aan de slag gingen; soms voor een klas die bijna tweehonderd leerlingen telde! In de tweede week kwamen de kaakchirurgen en de tandartsen erbij. We werkten toen met een pijnpoli vanuit een kerkje. Tot voor kort werden er uitsluitend kiezen en tanden getrokken die veel pijn veroorzaakten. Maar dit jaar hadden we de beschikking over een mobiele unit, dus kon er voor de eerste keer ook gevuld worden. We hebben in die week rond de honderd witte vullingen kunnen plaatsen.”
Het team kon veel bagage meenemen vanuit Nederland, want zij werden daarin gesteund door de organisatie ‘Piloten zonder grenzen’ van de KLM. De mobiele unit mocht gratis mee, evenals drie maal 23 kilo bagage, waardoor er ook een koffer vol materialen naar een hospitaal kon worden gebracht.
Met bijna lege koffers, maar een hoofd en hart vol herinneringen kwam Carolyn weer thuis. “De reis heeft een enorme indruk op me gemaakt; het doet me veel. Misschien dat ik in de toekomst nog een keer ga, maar het was een erg kostbare reis, dus daar moet eerst voor worden gespaard. Als je weer thuis bent in je dagelijkse omgeving kijk je toch anders tegen bepaalde zaken aan. Je maakt je minder snel druk ergens over en kunt relativeren. Want wat is alles hier goed geregeld.”

 

Dit artikel is online te lezen op de website van de Heraut:  https://www.herautonline.nl/?p=73789

carolyn adams artikel

Module BgMax heeft geen inhoud
Naar boven