2018 01 21 actie 300pxb
Stichting HUG dankt mondhygienisten Mieke Jansen-van Rosmalen en Eelke Thomassen-Keulen voor het schenken van de oude, maar nog goed werkende, autoclaven aan de stichting.

 

Module BgMax heeft geen inhoud
Naar boven